Loading...

Co to jest produkcja?

www.secret.info.pl ekoalu.pl Semiautomatic sachets packaging system

Pod pojęciem produkcji rozumiemy ogół działań mających na celu dostarczenie dóbr materialnych oraz usług na rynek, czyli zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te mają szerokie spektrum, poczynając od pozyskania materiałów (np. wydobycia surowców mineralnych), na sprzedaży produktu końcowego skończywszy. Z punktu widzenia ekonomii procesem produkcyjnym nazywa się przekształcenie czynników produkcji (czyli materiałów, pracy i kapitału) w dobra i usługi.

Zastosowane czynniki wytwórcze nazywa się w tym wypadku nakładami, a osiągnięty efekt końcowy to wynik produkcji. W systemie produkcji sama produkcja jest procesem składającym się z kilku następujących po sobie kroków. Efektem tego procesu jest uzyskanie zaplanowanego wyniku końcowego w postaci dóbr materialnych bądź usług. Proces produkcyjny wykorzystuje materiały, półfabrykaty, części, zespoły i podzespoły.

Obejmuje procesy technologiczne, pracę ludzką, planowanie, kontrolę, transport i składowanie wyrobów gotowych.