Loading...

Wyjazd służbowy a ubezpieczenie

www.zbigniewpreisner.pl www.cccmtb.polkowice.pl https://www.dnb.com/pl-pl/

Dość zwyczajną praktyką w wielu firmach jest wysyłanie swoich pracowników w podróże służbowe. Mówimy tu o wyjazdach, których celem jest wykonanie zadań związanych z pracą zawodową, które zleca pracodawca. Delegacje mogą być krajowe lub zagraniczne – to akurat mniej istotny aspekt. Bardzo ważne jest natomiast to, czy pracownik, którego szef wysyła w teren powinien być objęty ubezpieczeniem. Jak najbardziej powinien. Może się wszak zdarzyć, iż wysłany za granicę zachoruje lub zostanie ranny w wypadku.

W interesie pracodawcy leży, aby został on objęty stosownym świadczeniem. Możliwości są dość szerokie. Podstawowy zakres ochrony powinien obejmować KL, a więc koszty leczenia. Wówczas towarzystwo pokryje koszty hospitalizacji, pomocy ambulatoryjnej i zabiegów. Firma nie będzie musiała wykładać dodatkowych środków. Oczywiście usługę można poszerzyć o dodatkowe świadczenia, takie jak NNW czy OC (przydatne, gdy szkody z winy pracownika poniosą osoby trzecie).

Mniej popularne są ubezpieczenia bagażu oraz świadczenia assistance.