Loading...

Procesy logistyczne w zarządzaniu systemem produkcji

www.wyposazeniewnetrz.com.pl https://kwarcowespieki.pl/ przekaźnik elektromagnetyczny

Możemy wyróżnić kilka podstawowych procesów logistycznych zachodzących w toku zarządzania systemem produkcji. Pierwszy z nich to pozyskanie klienta, które odbywa się poprzez skierowanie oferty rynkowej i działań promocyjnych do konkretnych klientów, sklepów czy hurtowni, jak i do potencjalnych przyszłych klientów.

Kolejny proces to gromadzenie informacji o popycie dokonywane na podstawie zbieranych zamówień i prognoz rynkowych. Niezwykle ważnym procesem jest planowanie produkcji.

W szczególności określa się tutaj zapotrzebowanie na materiały i inne produkty konieczne do przebiegu produkcji. Wiążą się z tym procesy zakupów, poczynając od znalezienia (wyboru) dostawców, poprzez złożenie zamówień, na dokonaniu transakcji skończywszy.

Proces dostaw z kolei dotyczy stworzenia łańcuchów dostaw, wraz z organizacją transportu i magazynowania. Wreszcie kolej na proces produkcji, dystrybucji wewnętrznej (do własnych centrów dystrybucji) oraz dystrybucję do klienta.

Procesy logistyczne można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne działania logistyczne obejmują zaopatrzenie zakładu produkcyjnego i dystrybucję gotowych wyrobów, natomiast wewnętrzny obszar działań logistycznych dotyczy procesu wytwarzania i wszelkich innych działań podejmowanych wewnątrz firmy.