Loading...

EKUZ – co nam daje?

www.kaukaz.edu.pl zarządzanie należnościami biuro podatkowe poznań

Przynależność do Unii Europejskiej to koszty i korzyści. Pewne rozwiązania są dla obywateli bardzo korzystne, inne z kolei mogą być źródłem problemów.

Do plusów integracji z całą pewnością można zaliczyć EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej, będąc obywatelami Unii, mamy prawo do korzystania z publicznych świadczeń medycznych w dowolnym innym państwie UE.

Rozwiązanie to jest przydatne chociażby wtedy, gdy spędzamy wakacje w greckim, hiszpańskim czy francuskim kurorcie i raptem będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. Przed wyjazdem warto zatem pobrać naszą kartę – bezpłatnie wydają ją lokalne placówki NFZ.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że EKUZ ma swoje ograniczenia. Po pierwsze dotyczy wyłącznie świadczeń medycznych, nie zostaną na jej podstawie pokryte koszty transportu i repatriacji.

Po drugie karta zabezpiecza wyłącznie te świadczenia, które obejmuje ubezpieczenie w Polsce. Za wszystkie inne trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Dokument nie ma też wpływu na pokrywanie kosztów spowodowanego przez nas wypadku.