Loading...

Domy pomocy społecznej

geodeta gorzów wlkp studnie wiercone poznań

Kolejną placówką, w której może zamieszkać osoba starsza, kiedy jej rodzina nie może samodzielnie sprawować nad chorym opieki, jest dom pomocy społecznej.

Podobnie jak zakład opiekuńczy świadczy on usługi całodobowej opieki nad osobą starszą.

Jakie są w takim razie różnice między tymi dwoma placówkami? Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować, co oznacza jednocześnie, że pomoc udzielana w zakładzie opiekuńczym jest dla nich niewystarczająca.

Co musimy zrobić, aby umieścić chorego w domu pomocy społecznej? Należy zwrócić się z taką prośbą do pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej.

Placówki te mają bowiem różne profile: są przeznaczone dla osób starszych, chorych somatycznie lub psychicznie.

Aby umieścić chorego w takim miejscu konieczne jest również zebranie dokładnych informacji na temat jego sytuacji materialnej, zawodowej, a także prywatnej.

Na tej podstawie osoba może zostać skierowana do domu pomocy społecznej na czas ograniczony lub pobyt stały.