Loading...

Assistance. Czy jest potrzebne?

www.nachwasty.com.pl https://unhuman.pl/pol_m_MUZYKA-698.html

Bardzo ciekawym produktem w segmencie ubezpieczeń jest usługa typu assistance. Również ona często pojawia się w kontekście motoryzacyjnym i pozwala kierowcy niejako automatycznie skorzystać z pomocy mechaników, jeśli dojdzie do wypadku i uszkodzenia pojazdu. Nie ma jednakże przeszkód, by z pakietu assistance skorzystać również jako osoba prywatna w odniesieniu do innej rzeczy niż samochód.

Świetnym przykładem na skuteczne zastosowanie tego świadczenia jest powiązanie go ze wspomnianym wyżej ubezpieczeniem mieszkania. Zazwyczaj powstałe szkody wynikające z kradzieży, zalania lub poważnego zwarcia w sieci elektrycznej wymagają pilnej pomocy fachowców, którzy pewne rzeczy naprawią. W sytuacji stresu możemy stracić głowę, a mając wykupione assistance wystarczy wykonać jeden telefon do ubezpieczyciela, aby uruchomić całą machinę wsparcia.

Oczywiście to, na jakie świadczenia możemy liczyć zależy od tego, co przewiduje wykupiona usługa. Należy zatem pilnować wszystkich detali. Kluczową zaletą assistance jest zmniejszenie stresu i poczucia bezradności u poszkodowanego.